Законодавство

Відповідно до Цивільного кодексу України http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15/print (частина 7 статті 281) повнолітні жінка або чоловік мають право за медичними показаннями на проведення щодо них лікувальних програм допоміжних репродуктивних технологій згідно з порядком та умовами, встановленими законодавством.

Такий порядок і умови визначені Міністерством охорони здоров’я у Порядку застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні (від 9 жовтня 2013 року  № 787 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1697-13/print). Порядок регулює відносини між пацієнтами (жінками, чоловіками) та закладами охорони здоров’я, які забезпечують застосування методик допоміжних репродуктивних технологій, та визначає механізм та умови застосування методик допоміжних репродуктивних технологій.

Відповідно до зазначеного Порядку, питання щодо застосування методик допоміжних репродуктивних технологій вирішується після оформлення заяви пацієнта (пацієнтів), медичного огляду та відповідного обстеження. При цьому допоміжні репродуктивні технології повинні застосовуватись у закладах охорони здоров’я, що мають ліцензію на впровадження господарської діяльності з медичної практики, відповідне оснащення та обладнання. Також Порядок визначає медичні показання для застосування різних видів допоміжних репродуктивних технологій, а також алгоритм їх застосування.

Визначення походження дитини, народженої в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій, врегульовано у Сімейному кодексі України http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2947-14/print, відповідно до статті 123 якої:

  1. у разі народження дружиною дитини, зачатої в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій, здійснених за письмовою згодою її чоловіка, він записується батьком дитини.
  2. у разі перенесення в організм іншої жінки ембріона людини, зачатого подружжям (чоловіком та жінкою) в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій, батьками дитини є подружжя.
  3. подружжя визнається батьками дитини, народженої дружиною після перенесення в її організм ембріона людини, зачатого її чоловіком та іншою жінкою в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій.

Реєстрація дитини, народженої з використанням допоміжних репродуктивних технологій, відбувається відповідно до пункту 11 Підрозділу 1 Розділу ІІІ Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України у редакції наказу від 24.12.2010 № 3307/5. http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0719-00/print